Victoria Legal Aid

Vietnamese/Tiếng Việt

Vietnamese/Tiếng Việt – Cách chúng tôi có thể trợ giúp các vấn đề pháp lý.

Cách chúng tôi có thể trợ giúp các vấn đề pháp lý

Các thông tin này được soạn thảo trên Vùng Đất Wurundjeri.

Các thông tin này chính xác kể từ tháng Giêng năm 2022.

Các vấn đề pháp lý có thể khiến quý vị cảm thấy căng thẳng, lo lắng, buồn bã hoặc tức giận. Chúng tôi hiểu rằng quý vị có thể cảm thấy như vậy khi quý vị liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có thể trợ giúp vấn đề pháp lý của quý vị.

Cách cho chúng tôi biết về vấn đề pháp lý của quý vị

Có ba cách để cho chúng tôi biết về vấn đề pháp lý của quý vị. Quý vị có thể:

 • điện thoại cho Legal Help qua số 1300 792 387
 • viết thư trực tuyến trên mạng cho chúng tôi bằng cách sử dụng webchat của chúng tôi
 • ghé tới một trong các văn phòng của chúng tôi.

Để sẵn sàng, hãy lấy bất kỳ giấy tờ nào về vấn đề pháp lý của quý vị. Các giấy tờ có thể là giấy phạt hoặc thư hoặc email từ tòa án, luật sư hoặc cảnh sát.

1. Điện thoại cho Legal Help

Quý vị có thể gọi điện thoại cho Legal Help qua số 1300 792 387.

Legal Help mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Dịch vụ này đóng cửa vào các ngày lễ.

Chi phí gọi điện thoại giống như một cuộc gọi điện thoại địa phương.

Mọi người đều được hoan nghênh gọi đến Legal Help.

Nếu quý vị gọi điện thoại cho Legal Help, quý vị có thể phải đợi. Hãy gọi vào sáng sớm nếu quý vị có thể.

Việc sử dụng webchat của chúng tôi có thể nhanh hơn.

Tôi có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình không?

Các nhân viên của chúng tôi nói nhiều ngôn ngữ. Nếu chúng tôi không nói ngôn ngữ của quý vị, chúng tôi sẽ sắp xếp một thông ngôn viên khi quý vị gọi điện thoại tới.

Hãy tìm hiểu xem chúng tôi có nói ngôn ngữ của quý vị không.

Một người nào đó có thể điện thoại giúp tôi được không?

Được. Một nhân viên hoặc người hỗ trợ mà quý vị tin tưởng có thể gọi cho chúng tôi. Tốt nhất là quý vị có mặt cùng với người nhân viên hoặc người hỗ trợ khi họ gọi điện thoại. Các nhân viên nên làm theo lời hướng dẫn trên bảng chọn điện thoại.

Tôi có thể sử dụng Dịch Vụ Tiếp Âm Toàn Quốc không?

Có thể. Có những lựa chọn khác nhau:

Quý vị phải đăng ký với Dịch Vụ Tiếp Âm Toàn Quốc trước khi sử dụng.

2. Viết thư cho chúng tôi trên webchat (chỉ bằng tiếng Anh)

Sử dụng webchat của chúng tôi, được gọi là Trò Chuyện Legal Help, để nhắn tin cho các nhân viên của chúng tôi về vấn đề pháp lý của quý vị. Các nhân viên của chúng tôi sẽ trả lời quý vị. Họ có thể yêu cầu quý vị gọi điện thoại cho dịch vụ Legal Help nếu quý vị cần thêm trợ giúp.

3. Ghé đến chúng tôi

Quý vị có thể ghé đến các văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi có các văn phòng tại Melbourne và vùng miền địa phương Victoria. Tìm hiểu nơi có các văn phòng của chúng tôi.

Quý vị sẽ cần một cuộc hẹn để nói chuyện với luật sư.

Các văn phòng của chúng tôi có đường dốc hoặc thang máy và dịch vụ thân thiện với động vật.

Điều gì xảy ra khi quý vị liên lạc với chúng tôi

Chúng tôi sẽ hỏi quý vị các câu hỏi. Điều này giúp chúng tôi quyết định chúng tôi có thể giúp quý vị những gì.

Tất cả mọi điều quý vị nói với chúng tôi là bảo mật. Chúng tôi sẽ không cho bất kỳ ai biết những gì quý vị nói trừ phi quý vị cho chúng tôi biết chúng tôi được làm điều đó.

Chúng tôi có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề pháp lý. Nếu chúng tôi không thể trả lời câu hỏi của quý vị, chúng tôi sẽ cho quý vị chi tiết liên lạc của người có thể trả lời. Đây có thể là một trung tâm luật pháp cộng đồng hoặc một luật sư tư.

Cách thức chúng tôi có thể giúp đỡ

Thông tin và tư vấn pháp lý

Chúng tôi có thể cho quý vị biết về luật và các lựa chọn của quý vị.

Chúng tôi cũng có thể:

 • gửi cho quý vị thông tin
 • nói chuyện với quý vị trước khi ra tòa
 • kết nối quý vị với các dịch vụ và nguồn hỗ trợ khác
 • viết thư
 • nói thay cho quý vị tại tòa.

Điều này tùy thuộc vào:

 • vấn đề pháp lý của quý vị
 • quý vị có bao nhiêu tiền.

Chúng tôi có thể giúp đỡ thêm nếu quý vị:

 • gặp khó khăn khi nói chuyện bằng tiếng Anh
 • bị khuyết tật hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần
 • là Thổ Dân và/hoặc Đảo Dân Eo Biển Torres.

Chúng tôi có thể sắp xếp việc hỗ trợ để liên lạc với chúng tôi, chẳng hạn như thông ngôn viên hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm Toàn Quốc.

Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị theo những cách mà quý vị thấy hữu ích.

Hãy cho chúng tôi biết quý vị muốn chúng tôi cung cấp thông tin cho quý vị ra sao.

Duty lawyers

Các duty lawyers (luật sư trực) của chúng tôi làm việc tại các tòa án trên toàn tiểu bang Victoria. Họ giúp đỡ một số vấn đề pháp lý. Họ có thể giúp quý vị vào ngày ra tòa nếu quý vị chưa có luật sư. Nếu quý vị chuẩn bị ra tòa và không có luật sư, hãy hỏi tòa án xem quý vị có thể nói chuyện với một duty lawyer hay không. Quý vị cũng có thể hỏi về các dịch vụ khác có thể giúp quý vị.

Nếu quý vị ra Tòa Sơ Thẩm vì cảnh sát cho rằng quý vị đã vi phạm pháp luật, quý vị có thể nói chuyện với một luật sư trực trước khi ra tòa. Hãy tìm hiểu thêm về dịch vụ Help Before Court service của chúng tôi.

Nếu quý vị ra Tòa Án Luật Gia Đình, quý vị có thể nói chuyện với dịch vụ Family Advocacy and Support Services của chúng tôi trước khi ra tòa.

Hỗ Trợ khác

Chúng tôi có thể cung cấp những sự hỗ trợ khác cho vấn đề pháp lý của quý vị.

Dịch vụ Independent Mental Health AdvocacyExternal Link có thể hỗ trợ quý vị nếu quý vị đang bắt buộc phải điều trị sức khỏe tâm thần.

Dịch vụ Independent Family Advocacy and Support của chúng tôi có thể hỗ trợ các cha mẹ và người chăm sóc chính trong giai đoạn đầu của hệ thống bảo vệ trẻ em.

Nếu quý vị và người bạn tình của quý vị đang ly thân, dịch vụ Family Dispute Resolution Service của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị đạt được các thỏa thuận. Thí dụ, ai là người chăm sóc con trẻ.

Tìm thêm thông tin về vấn đề pháp lý của quý vị

Trang mạng của chúng tôi có thông tin về nhiều vấn đề pháp lý khác nhau.

Quý vị có thể phóng lớn trang web hoặc sử dụng công cụ đọc màn hình.

Quý vị có các thông tin ở dạng dễ đọc hoặc bằng ngôn ngữ của tôi không?

Chúng tôi có các tập sách nhỏ miễn phí về một số chủ đề pháp lý bằng các ngôn ngữ khác nhau và ở dạng dễ đọc.

Quý vị có thể tìm thấy các tập sách nhỏ này trên trangExternal Link danh mục của chúng tôi.

Quý vị có thể sử dụng công cụ đọc màn hình để đọc các ấn phẩm của chúng tôi.

Lời cảm tạ

Nhóm Shared Experience and Support và nhóm Speaking from Experience của chúng tôi đã giúp viết trang này.

Publications and resources

Disclaimer: The material in this print-out relates to the law as it applies in the state of Victoria. It is intended as a general guide only. Readers should not act on the basis of any material in this print-out without getting legal advice about their own particular situations. Victoria Legal Aid disclaims any liability howsoever caused to any person in respect of any action taken in reliance on the contents of the publication.

We help Victorians with their legal problems and represent those who need it most. Find legal answers, chat with us online, or call us. You can speak to us in English or ask for an interpreter. You can also find more legal information at www.legalaid.vic.gov.au

Reviewed 20 May 2022

In this section